Urząd Gminy Jerzmanowa uruchomił numer telefonu dla osób potrzebujących transportu do punktu szczepień.

Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnoprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz samotne osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie ani z pomocą innych dotrzeć na szczepienie.

Zwracamy uwagę, iż nie jest to transport medyczny!

Transport na szczepienia zapewnia Gmina Jerzmanowa po wcześniejszym ustaleniu terminu daty i godziny sczepienia, jednakże nie później niż na 24 godziny przed planowaną wizytą w punkcie szczepień.

Wystarczy zarejestrować się na szczepienie, a później ustalić przewóz z koordynatorem gminnym.

Telefon w sprawie transportu: 76 836 55 35.

Numer będzie aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.