Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 8 grudnia 2020 r. w związku z zarządzonymi na dzień 28 lutego 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Jerzmanowa w okręgu wyborczym nr 3.

Dodatkowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.