Aktualności

Dzień Sołtysa Wśród kalendarzowych „solenizantów” swój szczególny dzień mają także Sołtysi. Ich święto przypada na dzień 11 marca.
Zasłużeni dla obronności kraju Podczas sesji Rady Gminy Jerzmanowa miała miejsce ważna uroczystość, która pokazuje jak ważne patriotycznie jest służenie ojczyźnie, gotowość do jej obrony oraz rodzicielskie wychowanie w duchu poszanowania żołnierskich wartości.
Turniej wiedzy pożarniczej Test sprawdzający wiedzę pożarniczą był kwalifikatorem do kolejnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Aktualności

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

Wśród kalendarzowych „solenizantów” swój szczególny dzień mają także Sołtysi. Ich święto przypada na dzień 11 marca.

Zasłużeni dla obronności kraju

Zasłużeni dla obronności kraju

Podczas sesji Rady Gminy Jerzmanowa miała miejsce ważna uroczystość, która pokazuje jak ważne patriotycznie jest służenie ojczyźnie, gotowość do jej obrony oraz rodzicielskie wychowanie w duchu poszanowania żołnierskich wartości.

Turniej wiedzy pożarniczej

Turniej wiedzy pożarniczej

Test sprawdzający wiedzę pożarniczą był kwalifikatorem do kolejnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Zmiana lokalizacji siedziby Urzędu Gminy Jerzmanowa

Zmiana lokalizacji siedziby Urzędu Gminy Jerzmanowa

Informujemy mieszkańców, że od dnia 02 marca 2015 r. sprawy należące do zadań własnych Gminy Jerzmanowa załatwiane będą w nowej siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lipowej 4 w Jerzmanowej.

Zaproszenie

Zaproszenie

Wójt Gminy Jerzmanowa zaprasza mieszkańców Gminy Jerzmanowa na uroczystość otwarcia nowej siedziby Urzędu Gminy Jerzmanowa, która odbędzie się 27 marca 2015 r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244

Wójt Gminy Jerzmanowa, zarządzeniem Nr 0050.33.2015 z dnia 19 marca 2015 r. przeznacza do sprzedaży środek trwały będący własnością Gminy Jerzmanowa - samochód specjalistyczny STAR 244.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych obszarów we wsiach Jaczów i Kurowice, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa przy ul. Lipowej nr 4 wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 marca 2015r. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. do dnia  7 kwietnia 2015 r.

 

 

Pracodawcy zgłaszają informacje o zawarciu umów z młodocianymi pracownikami

Pracodawcy zgłaszają informacje o zawarciu umów z młodocianymi pracownikami

Pracodawcy kształcący pracowników młodocianych mogą ubiegać się o zwrot kosztów tego kształcenia. Zanim wystąpią z wnioskiem o dofinansowanie  powinni poinformować o zawartej umowie  wójta gminy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_59 w relacji: WD_Jerzmanowa - ZO_Grębocice na RD_37, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.

<