Aktualności

Wieczór Wspomnień Ponad 100 osób przybyło na zaproszenie Wójta Lesława Golby i Stowarzyszenia RAZEM DLA SMARDZOWA by wziąć udział w Wieczorze Wspomnień, który odbył się 22 listopada w Smardzowie.
Zawody strażackie w Niemczech Delegacja strażaków z Gminy Jerzmanowa po raz kolejny w tym roku uczestniczyła w zawodach w partnerskiej gminie Rietz – Neuendorf.
Dożynki 2014 W Gminie Jerzmanowa dożynkowy korowód ruszył spod pomnika Ludziom Ziemi, a do rolniczego trudu odwoływano się w modlitwie, poezji, tradycyjnym obrzędzie oraz podczas honorowania zasłużonych.

Aktualności

Wieczór Wspomnień

Wieczór Wspomnień

Ponad 100 osób przybyło na zaproszenie Wójta Lesława Golby i Stowarzyszenia RAZEM DLA SMARDZOWA by wziąć udział w Wieczorze Wspomnień, który odbył się 22 listopada w Smardzowie.

Zawody strażackie w Niemczech

Zawody strażackie w Niemczech

Delegacja strażaków z Gminy Jerzmanowa po raz kolejny w tym roku uczestniczyła w zawodach w partnerskiej gminie Rietz – Neuendorf.

Dożynki 2014

Dożynki 2014

W Gminie Jerzmanowa dożynkowy korowód ruszył spod pomnika Ludziom Ziemi, a do rolniczego trudu odwoływano się w modlitwie, poezji, tradycyjnym obrzędzie oraz podczas honorowania zasłużonych.

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Informuję, że w dniu 17 grudnia 2014 r. o godzinie 16.00 w sali Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Spółdzielcza 2A odbędzie się II sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Inforacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Inforacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie możliwości nasilenia się zjawiska niedozwolonego, tj. wydobywania kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji w związku z inwestycjami z zakresu budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa będzie przebiegać przez teren województwa dolnośląskiego.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Urząd Gminy informuje, że 9 grudnia 2014 r. na terenie gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Konsultacje społeczne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015 - 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Konsultacje społeczne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015 - 2020.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w ramach projektu LGOF

Zaproszenie na konsultacje społeczne w ramach projektu LGOF

W ramach projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” zapraszamy o udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Konsultacje społeczne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015 - 2020.

 

<