Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,ul. Lipowa 4 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Spotkanie w sprawie kawiarni "Szlemik" w Jerzmanowej

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego

Wójt Gminy Jerzmanowa zarządzeniem nr 0050.26.2017 z dnia 17 marca 2017r. ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie p/HPV na lata 2016 – 2017”.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że Zamawiający – Gmina Jerzmanowa z przyczyn proceduralnych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 06 marca 2017 r. na usługę: “Realizacja programu zdrowotnego pn. “Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie p/HPV na lata 2016-2017”.

Sołtysi z wyróżnieniami od wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka

Sołtysi z wyróżnieniami od wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka

Tytuł „Sołtys Roku” przyznawany jest sołtyskom i sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru.
Na Gali Sołtys Roku 2016, która odbyła się 10 marca br. we Wrocławiu Gminę Jerzmanowa reprezentowali: Pani Anna Rysz – Sołtys Bądzowa oraz Pan Zbigniew Skowronek – Sołtys Gaików. Niestety nie udało im się zdobyć głównej nagrody, jednak otrzymali wyróżnienia w postaci pamiątkowych dyplomów. - To wspaniałe, że ktoś nas docenił i zaprosił na galę - mówili zgodnie. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Jaczów, Kurowice-Modła i Smardzów, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa.

 

 

<