Aktualności

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informuję, że Zarządzeniem Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z 18 maja 2016 r. ustala się dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba

Trwa realizacja inwestycji pn. "Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Jerzmanowej"

Trwa realizacja inwestycji pn.  "Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Jerzmanowej"

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej nr 1012D przy  ul.Przemysłowej w Jerzmanowej  na długości 150m. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej wraz z jego obniżeniem na długości istniejących wjazdów do posesji, montaż krawężników i obrzeży, budowę przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz aktualizację organizacji ruchu.
 

Dzień Matki

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jerzmanowa na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jerzmanowa na lata 2016-2023

Gmina Jerzmanowa przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowa na lata 2016-2023. Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jerzmanowa na lata 2016-2023

 

 

<