Aktualności

Zawody strażackie w Niemczech Delegacja strażaków z Gminy Jerzmanowa po raz kolejny w tym roku uczestniczyła w zawodach w partnerskiej gminie Rietz – Neuendorf.
Dożynki 2014 W Gminie Jerzmanowa dożynkowy korowód ruszył spod pomnika Ludziom Ziemi, a do rolniczego trudu odwoływano się w modlitwie, poezji, tradycyjnym obrzędzie oraz podczas honorowania zasłużonych.
Turniej wsi Gminny Turniej Wsi już 19 lat bawi, integruje oraz wkomponowuje się w wakacyjną atmosferę. W tegorocznej imprezie sportowo – rekreacyjnej wzięło udział 6 sołeckich drużyn, którym kibicowali mieszkańcy całej Gminy.
Na zakończenie roku - wizyta Kuratora Oświaty W jerzmanowskich placówkach oświatowych zakończenie roku szkolnego świętowano wyjątkowo. Po raz pierwszy w historii Gminy wraz z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty.

Aktualności

Zawody strażackie w Niemczech

Zawody strażackie w Niemczech

Delegacja strażaków z Gminy Jerzmanowa po raz kolejny w tym roku uczestniczyła w zawodach w partnerskiej gminie Rietz – Neuendorf.

Dożynki 2014

Dożynki 2014

W Gminie Jerzmanowa dożynkowy korowód ruszył spod pomnika Ludziom Ziemi, a do rolniczego trudu odwoływano się w modlitwie, poezji, tradycyjnym obrzędzie oraz podczas honorowania zasłużonych.

Turniej wsi

Turniej wsi

Gminny Turniej Wsi już 19 lat bawi, integruje oraz wkomponowuje się w wakacyjną atmosferę. W tegorocznej imprezie sportowo – rekreacyjnej wzięło udział 6 sołeckich drużyn, którym kibicowali mieszkańcy całej Gminy.

Na zakończenie roku - wizyta Kuratora Oświaty

Na zakończenie roku -  wizyta Kuratora Oświaty

W jerzmanowskich placówkach oświatowych zakończenie roku szkolnego świętowano wyjątkowo. Po raz pierwszy w historii Gminy wraz z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty.

Wyniki badań gleb

Wyniki badań gleb

Informuję, że otrzymaliśmy kserokopie wyników badań gleb na zawartość pH i składników pokarmowych wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno Rolniczą we Wrocławiu. Wyniki można odbierać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, ul. Głogowska 7, pok. nr 1.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba

Zaproszenie na III warsztaty strategiczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015 - 2020

Zaproszenie na III warsztaty strategiczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015 - 2020

Wójt Gminy Jerzmanowa we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji  Wrocławskiej S.A. przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 a także Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015 - 2020 wraz z przeprowadzeniem procedury oddziaływania na środowisko.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej

Uchwała Nr 39 Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Jerzmanowa.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej

Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jerzmanowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Jerzmanowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Zmiany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Zmiany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Realizator Projektu - Gmina Jerzmanowa informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa".

<