Aktualności

Aktualności

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa - w środy dłużej do godziny 17.00

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa - w środy dłużej do godziny 17.00

Od dnia 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych mieszkańców i klientów tak, by ułatwić korzystanie z usług osobom pracującym.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  ·        dla obszaru we wsi Jaczów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”,

  ·          dla obszaru we wsi Modła położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”,              

  ·        dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Smardzów położonego w granicach  terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”

 

Gmina pozyskała środki z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Gmina pozyskała środki z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

W dniu 22 stycznia 2016r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019". 

Wniosek na realizację zadania pn. "Rozbudowa istniejącej drogi gminnej nr 100512D w ramach zadania inwestycyjnego:"Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Modła" znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej uzyskując 22,2 pkt na 25 pkt możliwych. Tym samym na w/w zadanie Gmina Jerzmanowa otrzyma z budżetu państwa dotację w wysokości ponad 2 milionów złotych. Wartość dofinansowania wyniesie 50% wszystkich kosztów inwestycyjnych. Przebudowa drogi w m. Modła wykonana będzie w tym roku.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. kadr, administracji i współpracy ze świetlicami wiejskimi w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej.

Zgłoszenie osób do prac w Komisji Konkursowej

Zgłoszenie osób do prac w Komisji Konkursowej

Powołanie Komisji Konkursowej - realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016r. w Gminie Jerzmanowa.

<