Aktualności

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:         

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowa na lata 2016-2023”.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu "Rodzina 500+"

Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu "Rodzina 500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej zaprasza mieszkańców Gminy Jerzmanowa tj. rodziców i opiekunów (faktycznych i prawnych) dzieci do składania wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus”.

Dzień Strażaka w OSP Jerzmanowa

Dzień Strażaka w OSP Jerzmanowa

Tegoroczny Dzień Strażaka druhny i druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowej świętowali 18 czerwca. Z pocztem sztandarowym, ubrani w wyjściowe mundury uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w ich intencji.

Absolutorium dla Wójta Gminy Jerzmanowa

Absolutorium dla Wójta Gminy Jerzmanowa

W dniu 15 czerwca 2016 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Jerzmanowej odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Jerzmanowa. Na sesji radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutoriom za 2015 r. –Wójtowi Gminy Jerzmanowa Lesławowi Golbie.

70 urodziny OSP w Jaczowie

70 urodziny OSP w Jaczowie

Szacownego wieku doczekała się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie. W 2016 roku bowiem obchodzi swoje 70-lecie nieprzerwanej działalności. Jaczowscy  strażacy obchodzili swe święto 11 czerwca.

<