Aktualności

Zachwycili jurorów Film grupy Unpluggged_2014 z Jerzmanowej został jednogłośnie okrzyknięty przez jurorów za najlepszy w konkursie filmowym „Kulinarni Odkrywcy”. W 12 edycji programu TESCO dla Szkół praca jerzmanowskich filmowców pokonała prace przesłane z  ponad 400 szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Bal Emeryta i Rencisty Choć w życiu jesiennie w duszy nadal wiosna… Tak spuentować można tegoroczny Bal Emeryta i Rencisty, który odbył się w ostatnią sobotę w Jerzmanowej. W karnawałowym spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób.
Wieczór Wspomnień Ponad 100 osób przybyło na zaproszenie Wójta Lesława Golby i Stowarzyszenia RAZEM DLA SMARDZOWA by wziąć udział w Wieczorze Wspomnień, który odbył się 22 listopada w Smardzowie.

Aktualności

Zmiana lokalizacji siedziby Urzędu Gminy Jerzmanowa

Zmiana lokalizacji siedziby Urzędu Gminy Jerzmanowa

Informujemy mieszkańców, że od dnia 02 marca 2015 r. sprawy należące do zadań własnych Gminy Jerzmanowa załatwiane będą w nowej siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lipowej 4 w Jerzmanowej.

Zachwycili jurorów

Zachwycili jurorów

Film grupy Unpluggged_2014 z Jerzmanowej został jednogłośnie okrzyknięty przez jurorów za najlepszy w konkursie filmowym „Kulinarni Odkrywcy”. W 12 edycji programu TESCO dla Szkół praca jerzmanowskich filmowców pokonała prace przesłane z  ponad 400 szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Bal Emeryta i Rencisty

Bal Emeryta i Rencisty

Choć w życiu jesiennie w duszy nadal wiosna… Tak spuentować można tegoroczny Bal Emeryta i Rencisty, który odbył się w ostatnią sobotę w Jerzmanowej. W karnawałowym spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób.

Wieczór Wspomnień

Wieczór Wspomnień

Ponad 100 osób przybyło na zaproszenie Wójta Lesława Golby i Stowarzyszenia RAZEM DLA SMARDZOWA by wziąć udział w Wieczorze Wspomnień, który odbył się 22 listopada w Smardzowie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląskie zawiadamia o wznowieniu na wniosek APEXIM AB  Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:  "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300".

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 199) przedkładam do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Modła położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jaczów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Smardzów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy".

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

 

<