Aktualności

Jaczowiacy zasłużeni dla Gminy Jerzmanowa Narodził się w 1945r. kiedy do Jaczowa zaczęli napływać pierwsi osadnicy. Wyrastał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Dziś ZESPÓŁ JACZOWACY obchodzi swoje 70 urodziny i posiada blisko 300 osobową rodzinę.
IV Zlot Szkół im. Jana Pawła II W dniu jubileuszu urodzin Karola Wojtyły - 18 maja br. Jerzmanowa ugościła 24 delegacje szkół, którym patronuje św. Jan Paweł II. Uczniowie po raz pierwszy w historii spotkań przeżyli ten dzień na sportowo.
Terapia BIOFEEDBACK w szkołach W najbliższych tygodniach w  szkołach podstawowych i gimnazjum rozpocznie się  pilotażowy projekt  terapii BIOFEEDBACK.
Zasłużeni dla obronności kraju Podczas sesji Rady Gminy Jerzmanowa miała miejsce ważna uroczystość, która pokazuje jak ważne patriotycznie jest służenie ojczyźnie, gotowość do jej obrony oraz rodzicielskie wychowanie w duchu poszanowania żołnierskich wartości.

Aktualności

Jaczowiacy zasłużeni dla Gminy Jerzmanowa

Jaczowiacy zasłużeni dla Gminy Jerzmanowa

Narodził się w 1945r. kiedy do Jaczowa zaczęli napływać pierwsi osadnicy. Wyrastał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Dziś ZESPÓŁ JACZOWACY obchodzi swoje 70 urodziny i posiada blisko 300 osobową rodzinę.

Stypendia naukowe i artystyczne w 2015r.

Stypendia  naukowe i artystyczne w 2015r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 maja 2013r. uczniowie i studenci mogą ubiegać się w 2015r. o przyznanie stypendiów naukowych i artystycznych.

Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Agencja Nieruchomości Rolnych ogłaszają XIV edycję programu „STYPENDIA POMOSTOWE”.

IV Zlot Szkół im. Jana Pawła II

IV Zlot Szkół im. Jana Pawła II

W dniu jubileuszu urodzin Karola Wojtyły - 18 maja br. Jerzmanowa ugościła 24 delegacje szkół, którym patronuje św. Jan Paweł II. Uczniowie po raz pierwszy w historii spotkań przeżyli ten dzień na sportowo.

Terapia BIOFEEDBACK w szkołach

Terapia BIOFEEDBACK w szkołach

W najbliższych tygodniach w  szkołach podstawowych i gimnazjum rozpocznie się  pilotażowy projekt  terapii BIOFEEDBACK.

Zasłużeni dla obronności kraju

Zasłużeni dla obronności kraju

Podczas sesji Rady Gminy Jerzmanowa miała miejsce ważna uroczystość, która pokazuje jak ważne patriotycznie jest służenie ojczyźnie, gotowość do jej obrony oraz rodzicielskie wychowanie w duchu poszanowania żołnierskich wartości.

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

W nawiązaniu do podjętej przez Radę Gminy Jerzmanowa Uchwały Nr IX/67/2015 z dnia 24 czerwca 20145r. w sprawie w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa, Wójt Gminy Jerzmanowa przedstawia w załączeniu podsumowanie i uzasadnienie o jakim mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Nabór do służby przygotowawczej

Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowo Komenda uzupełnień prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

Zawadomienie o IX sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawadomienie o IX sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2015 r. o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Informacja dot. zamknięcia Centralnego PSZOK.

Informacja dot. zamknięcia Centralnego PSZOK.

Informuję, że 22 czerwca 2015 r. Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach będzie zamknięty.

Punkt będzie nieczynny w związku z planowaną uroczystością otwarcia Centralnego PSZOK.

<