Aktualności

Zawody strażackie w Niemczech Delegacja strażaków z Gminy Jerzmanowa po raz kolejny w tym roku uczestniczyła w zawodach w partnerskiej gminie Rietz – Neuendorf.
Dożynki 2014 W Gminie Jerzmanowa dożynkowy korowód ruszył spod pomnika Ludziom Ziemi, a do rolniczego trudu odwoływano się w modlitwie, poezji, tradycyjnym obrzędzie oraz podczas honorowania zasłużonych.

Aktualności

Zawody strażackie w Niemczech

Zawody strażackie w Niemczech

Delegacja strażaków z Gminy Jerzmanowa po raz kolejny w tym roku uczestniczyła w zawodach w partnerskiej gminie Rietz – Neuendorf.

Dożynki 2014

Dożynki 2014

W Gminie Jerzmanowa dożynkowy korowód ruszył spod pomnika Ludziom Ziemi, a do rolniczego trudu odwoływano się w modlitwie, poezji, tradycyjnym obrzędzie oraz podczas honorowania zasłużonych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Konsultacje społeczne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015 - 2020.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w ramach projektu LGOF

Zaproszenie na konsultacje społeczne w ramach projektu LGOF

W ramach projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” zapraszamy o udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Konsultacje społeczne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015 - 2020.

 

Informacja w sprawie gazyfikacji wschodniej części miejscowości Jaczów

Informacja w sprawie gazyfikacji wschodniej części miejscowości Jaczów

Informuję na podstawie otrzymanego pisma, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu jest w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej gazyfikacji wschodniej części miejscowości Jaczów.

InformacjaWójta Gminy Jerzmanowa

InformacjaWójta Gminy Jerzmanowa

W nawiązaniu do podjętej przez Radę Gminy Jerzmanowa uchwały Nr LI/350/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Gaiki-Potoczek położonego w granicach terenów górniczych w gminie Jerzmanowa, Wójt Gminy Jerzmanowa przedstawia w załączeniu podsumowanie i uzasadnienie o jakim mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

II Gala Talentów

II Gala Talentów

Informujemy, że II  Gala Talentów odbędzie się w sali gimnastycznej w Jaczowie 14 listopada o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z rodzicami i studentów, którzy otrzymali stypendia naukowe i artystyczne.

Święto Niepodległości w Jerzmanowej

Święto Niepodległości w Jerzmanowej

Dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa Święto Niepodległości to nie tylko kolejny dzień wolny od pracy, ale prawdziwie przeżywana radość z wolności i niepodległości. Taką okazją do wspólnego biesiadowania, śpiewania patriotycznych pieśni, obchodzenia 11 listopada tłumnie i radośnie jest impreza pn. III Bieg Gęsi.

III BIEG GĘSI

<