Wygrajmy nowy samochód strażacki

2020-07-07

Wygrajmy nowy samochód strażacki

Szanowni Mieszkańcy ! W I turze wyborów Prezydenta RP Gmina Jerzmanowa miała najwyższą frekwencję wyborczą w rejonie – 69,4%. Uzyskanie podobnego lub wyższego wyniku w II turze wyborów 12.07.2020r...

Nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

2020-07-01

Nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020r. od godziny 12.00, Gmina Jerzmanowa rozpoczyna nabór wniosków ramach Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmi...

Dotacja z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku

2020-07-01

Dotacja z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku

Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 25 czerwca br. rozstrzygnął konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi", przyznając Gminie Jerzmanowa wsparcie na modernizację placu zabaw wraz z zagospodarow...

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-06-30

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej ...

Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa dla uczniów i studentów

2020-06-25

Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa dla uczniów i studentów

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów w sprawie przyznawania stypendiów edukacyjnych Wójta Gminy Jerzmanowa, wnioski będzie można składać w dniach od 1 do 20 września 2020 r. na odpowiednich...

Informacja o siedzibach lokali wyborczych

2020-06-25

Informacja o siedzibach lokali wyborczych

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Legnicy informuje wyborców o siedzibach lokali o...

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

2020-06-22

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 10:30 w sali OSP w Jerzmanowej odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwier...

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

2020-06-16

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Jerzmanowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym...

Informacja o wyborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

2020-06-15

Informacja o wyborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Gmina Jerzmanowa działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z ...

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

2020-06-10

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2020 r. o godzinie 13:00 w świetlicy wiejskiej w Maniowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdze...