2023-11-30

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu w Jaczowie od dnia 5 grudnia 2023 r.

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. ...

2023-11-30

Informacja dla obdarowanych – Granty PPGR

W związku z utrzymaniem efektów prowadzonego przez Gminę Jerzmanowa projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”, uruchomiono procedurę monitorowan...

2023-11-29

BARBÓRKA 2023

Z okazji zbliżającego się  Dnia Górnika i Święta Patronki Górniczego Stanu – Świętej Barbary składamy wszystkim pracownikom i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszel...

2023-11-28

Uwaga mieszkańcy budynków wielorodzinnych!

Gmina Jerzmanowa zbiera informacje od mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o chęci przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie”, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowa...

2023-11-23

Zawiadomienie o LXX sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się LXX sesja Rady Gminy Jerzmanowa. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji...

2023-11-21

UWAGA! Od jutra zmiany w rozkładzie jazdy Gminnych Przewozów Pasażerskich !

Od 22 listopada br.  wprowadzamy zmiany rozkładu jazdy busów realizujących gminne przewozy pasażerskie wg poniższego wyszczególnienia: na linii nr II: Kurowice – Modła – Łagoszów Mały – Maniów...

2023-11-21

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje” Jan Paweł II Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, a w szczególno...

2023-11-20

Gmina Jerzmanowa IV „Gminą Dobrą do Życia”

Która gmina jest najlepsza do życia? Serwis Samorządowy PAP po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Nasza Gmina na IV miejscu w kategorii Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z mias...

2023-11-15

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków podlegają kontroli w zakr...