2021-07-05

Wnioski o stypendia

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że WNIOSKI O STYPENDIA EDUKACYJNE (naukowe, artystyczne i sportowe) dla uczniów i studentów należy składać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w terminie: od dnia 01 września...

2020-08-12

Kryteria przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jerzmanowa

Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa przyznawane są w formie pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty oraz odnośnych uchwał Rady Gminy Jerzmanow...

2020-06-30

Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa dla uczniów i studentów

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów w sprawie przyznawania stypendiów edukacyjnych Wójta Gminy Jerzmanowa, wnioski będzie można składać w dniach od 1 do 20 września 2020 r. na odpowiednich...