2020-08-12

Kryteria przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jerzmanowa

Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa przyznawane są w formie pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty oraz odnośnych uchwał Rady Gminy Jerzmanow...

2020-06-30

Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa dla uczniów i studentów

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów w sprawie przyznawania stypendiów edukacyjnych Wójta Gminy Jerzmanowa, wnioski będzie można składać w dniach od 1 do 20 września 2020 r. na odpowiednich...