2021-07-05

Wnioski o stypendia

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że WNIOSKI O STYPENDIA EDUKACYJNE (naukowe, artystyczne i sportowe) dla uczniów i studentów należy składać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w terminie: od dnia 01 września...