Kierownik referatu - Daniel Wojdyła

Stanowisko ds. płac i rozliczeń z budżetami - Monika Hajek

Stanowisko ds. rachunkowości - Elżbieta Szulc

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Irena Budziszewska

Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - Aneta Paryż

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Agata Ozimirska

Kierownik referatu - Marek Malica

Stanowisko ds. zarządu dróg - Anna Sekuła

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów - Anna Palichleb

Kierownik referatu - Daniel Kurek

  • tel. 76 837 36 16, e-mail: d.kurek@jerzmanowa.com.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych - Diana Zabraniak

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych - Monika Heller

Stanowisko ds. podatków i opłat osób fizycznych

  • tel. 76 837 36 12

Stanowisko ds. podatków i opłat osób prawnych - Alicja Hawryluk

Stanowisko ds. organizacyjnych i prowadzenia sekretariatu - Dominika Pietrzak-Szylko

Stanowisko ds. kadr - Angelika Golba

  • tel. 76 836 55 44, e-mail: a.golba@jerzmanowa.com.pl

Stanowisko ds. obsługi interesantów - Monika Sarbinowska

Stanowisko ds. archiwum zakładowego - Renata Dziuba

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Piotr Wołoszczuk

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Katarzyna Mleczko

Stanowisko ds. oświaty - Monika Krawczyk-Szews

Stanowisko ds. oświaty - Anna Kozakowska-Nagi

Stanowisko ds. współpracy - Tomasz Czyż

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej, promocji i współpracy z organizacjami pożytku publicznego

Redaktor naczelna kwartalnika "Inicjatywy Jerzmanowskie" - Justyna Tórz

Stanowisko ds. promocji pałacu - Renata Dziuba

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego - Ewelina Pielech  

Starszy informatyk - Krzysztof Skowroński