ZESTAWIENIE Inwestycji WYKONANYCH  w kadencji 2014-2018


Inwestycje wykonane w roku 2015:
 1. Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Jerzmanowa.
 2. Budowa chodnika od ul. Lipowej w kierunku oś. Przylesie w m. Jerzmanowa.
 3. Budowa chodnika przy ul. Głównej w Jaczowie (od ul. Krętej w kierunku  Szkoły Podstawowej.
 4. Budowa parkingu przy kościele w Jerzmanowej.
 5. Budowa ul. Polnej w Jerzmanowej.
 6. Budowa ul. Stromej w m. Jaczowie.
 7. Budowa ul. Wiosennej w m. Jaczowie.
 8. Przebudowa ul. Polnej w Jaczowie.
 9. Przebudowa drogi do placu zabaw w m. Gaiki. 
 10. Przebudowa drogi gminnej nr 100512D – II etap wraz z przebudową ul. Sierpniowej w m. Modła.
 11. Przebudowa drogi gminnej nr 100512D wraz z odwodnieniem w m. Modła.
 12. Przebudowa mostu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Głównej w Jaczowie.
 13. Budowa budynku administracyjno-biurowego w Jerzmanowej.
 14. Budowa witaczy.
 15. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej.
 16. Budowa oświetlenia drogowego – ul. Cyprysowa w m. Jaczów. 
 17. Budowa oświetlenia drogowego – ul. Kwiatowa w m. Jaczów. 
 18. Budowa oświetlenia drogowego – ul. Smardzowska w m. Jaczów. 
 19. Budowa oświetlenia drogowego – ul. Spadzista w m. Jaczów.   
 20. Budowa oświetlenia drogowego – ul. Tartaczna w m. Jaczów. 
 21. Rozbudowa oświetlenia drogowego – ul. Działkowa w m. Jaczów.   
 22. Rozbudowa oświetlenia drogowego – ul. Obiszowska w m. Jerzmanowa.    
 23. Budowa pomostu na stawie w m. Kurów Mały.
 24. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaiki.
 25. Wykonanie drenażu boiska sportowego w Potoczku.
 26. Wykonanie ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w Jaczowie.
Inwestycje wykonane w roku 2016:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1012D polegająca na budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Maniów.
 2. Budowa chodnika przy ul. Smardzowskiej do ul. Cisowej w m. Jaczów wraz przebudową oświetlenia drogowego.
 3. Budowa chodnika w m. Potoczek.
 4. Budowa drogi - dz. nr 288 w m. Bądzów.
 5. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej.
 6. Budowa ul. Kwiatowej w Jaczowie.
 7. Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa.
 8. Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. Jerzmanowa.
 9. Budowa ul. Wiosennej w m. Jaczów.
 10. Przebudowa drogi gminnej nr 100512D wraz z odwodnieniem w m. Modła.
Inwestycje wykonane w roku 2017:
 1. Przebudowa rowu w m. Łagoszów Mały.
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego.
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1012D polegająca na budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Maniów.
 4. Budowa chodnika przy ul. Smardzowskiej do ul. Cisowej w m. Jaczów wraz przebudową oświetlenia drogowego.
 5. Budowa odcinka chodnika przy ul. Głównej w m. Jaczów.