• 10/10/2019

  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

  czytaj
 • 21/12/2015

  Rekrutacja uzupełniająca

  W związku z zakończoną rekrutacją uzupełniającą na listę rezerwowych gospodarstw domowych do Projektu informujemy, iż w terminie od dnia 14.12.2015 r. do dnia 18.12.2015 r. wpłynęły 4 formularze. Na posiedzeniu, w którym uczestniczyli Koordynator Pr...

  czytaj
 • 03/12/2015

  Pierwsza rekrutacja uzupełniająca na listę rezerwowych gospodarstw domowych

  Beneficjent – Gmina Jerzmanowa, ogłasza przeprowadzenie pierwszej rekrutacji uzupełniającej na listę rezerwowych gospodarstw domowych do Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”. Rekrutacja przeprowadzona będ...

  czytaj
 • 28/10/2015

  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa

  Gmina Jerzmanowa już drugi rok realizuje Projekt pn.:"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa". W związku z realizowanymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa działaniami informacyjno - promocyjnymi, dzieci z grupy d...

  czytaj
 • 31/12/2014

  Już rok w Projekcie !

  Realizowany w naszej Gminie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” obchodzi j...

  czytaj
 • 23/10/2014

  Zmiany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

  Realizator Projektu - Gmina Jerzmanowa informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa". Zmiany zostały zatwierdzone Zarządzenie...

  czytaj
 • 05/03/2014

  Realizacja Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa"

  Informujemy, iż wszyscy Beneficjenci Ostateczni Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” mają już dostęp do sieci Internet. Uczestnicy Projektu korzystają z sieci, wykorzystują w praktyce wiedzę, którą zdo...

  czytaj
 • 10/01/2014

  Szkolenia Beneficjentów Ostatecznych

  Informujemy, iż Gmina Jerzmanowa rozpoczęła szkolenie Beneficjentów Ostatecznych z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”. Na dzień dzisiejszy przeszkolone zost...

  czytaj
 • 02/01/2014

  Sprawozdanie z realizacji Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”

  Gmina Jerzmanowa w dniu 18 października 2013r podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-203/13-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” o numerze POIG.08....

  czytaj
 • 17/12/2013

  Umowy użyczenia sprzętu komputerowego podpisane

  Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa przy ul. Głogowskiej 7 zostały podpisane z Beneficjentami Ostatecznymi umowy użyczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa...

  czytaj