Informujemy, iż wszyscy Beneficjenci Ostateczni Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” mają już dostęp do sieci Internet. Uczestnicy Projektu korzystają z sieci, wykorzystują w praktyce wiedzę, którą zdobyli na przeprowadzonych szkoleniach w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Wdrożenie i realizowanie w Gminie Jerzmanowa Projektu zapobiega wykluczeniu cyfrowemu 43 gospodarstw z terenu Gminy. Beneficjenci mogą liczyć na opiekę serwisową sprzętu, która sprawowana jest przez firmę wybraną w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego