• 15/07/2017

  Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Modła

  „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Modła" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 dla oper...

 • 15/07/2013

  "XX lat Samorządu - Jerzmanowa"

  „XX lat Samorządu - Jerzmanowa" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013 w zakresie...

 • 15/07/2013

  "Wyposażenie świetlicy w Maniowie - centrum spotkań zintegrowanego społeczeństwa lokalnego"

  „Wyposażenie świetlicy w Maniowie - centrum spotkań zintegrowanego społeczeństwa lokalnego" Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach dzia...

 • 15/07/2013

  Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Maniów

  "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Maniów" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich* w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi" oś 3 PROW 2007 - 2013  Całkowita ...

 • 15/07/2013

  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zofiówka

  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zofiówka" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe  usługi dla gospod...

 • 15/07/2013

  Budowa kompleksu boisk treningowych w Jaczowie wraz z placem zabaw

   „Budowa kompleksu boisk treningowych w Jaczowie wraz z placem zabaw" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PRO...

 • 28/02/2011

  Budowa Gminnego Przedszkola w Jerzmanowej

  „Budowa Gminnego Przedszkola w Jerzmanowej oraz kotłowni z instalacją gazową, drogi wewnętrznej z chodnikiem na działce nr 547/147” Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejs...