„Budowa kompleksu boisk treningowych w Jaczowie wraz z placem zabaw"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013

Całkowita wartość Projektu: 1 046 936.39 zł

Wartość dofinansowania: 407 331,00 zł

Okres realizacji: 2011

Beneficjent projektu: Gmina Jerzmanowa

OPIS PROJEKTU

W ramach realizacji operacji objętej dofinansowaniem został wybudowany kompleks boisk treningowych wraz z placem zabaw w miejscowości Jaczów w gminie Jerzmanowa.

Zakończona inwestycja posiada następującą charakterystykę:

 1. Wybudowane zostało boisko do piłki ręcznej i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową grub. 14mm na podbudowie dynamicznej o grub. 35mm. koloru
  brązowego linie szer. 5cm, koloru białego i zielonego. Wymiary boiska; 24.00m x 44.00m. Boisko wyposażone jest w dwie bramki oraz w dwie siatki z linkami (piłka
  ręczna), cztery slupy z regulacją wysokości tablicy, po cztery tablice, obręcze i siateczki (koszykówka).
 2. Wybudowane zostało boisko do siatkówki i tenisa z nawierzchnią poliuretanową o grub. 14mm w kolorze brązowym na podkładzie mineralno - syntetycznym o grub.
  35mm, linie koloru białego i zielonego szer. 5cm. Wymiary boiska: 19,00m x 34,00m z poboczami. Boisko wyposażone jest w dwa słupki - komplet z platformą
  dla sędziego, siatkę do gry w siatkówkę oraz w dekle - 2 szt. maskujące otwory (siatkówka), dwa słupki i siatka, dwie siatki z linkami (tenis).
 3. Wybudowana została bieżnia ze skocznią z nawierzchnią poliuretanową o grub. 14mm na podkładzie mineralno - syntetycznym o grub. 35mm.
 4. Łączna powierzchnia nawierzchni boisk i bieżni wynosi: 1982,00m2.
 5. Komunikacja na terenie kompleksu boisk obejmuje 493,343m2.
 6. Teren zieleni obejmuje 1483,00m?.
 7. Wykonano ogrodzenie terenu z siatki powlekanej na słupach stalowych o wys. 4,00m.
 8. Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej w ramie z kątownika na cokole betonowym z czapką z cegfy klinkierowej o wys. 1,0m.
 9. Wykonano piłkochwyty o wys. 6,Om.
 10. Łączna powierzchnia ogrodzenia wynosi 1104,60m2.
 11. Wykonano roboty sanitarne na terenie kompleksu boisk obejmujące: drenaż wykopy (150,24m3). drenaż rurociągi (626,0m). kanalizację deszczową - roboty ziemne
  (31,68m3). kanalizację deszczową - rurociągi i studnie (20,00 m). wodociąg - roboty ziemne (191,95 m3), wodociąg - rurociąg (69,7 m).
 12. Wykonano oświetlenie terenu boisk w ilości 6 szt.
 13. Na placu zabaw zamontowano 14 szt. elementów urządzeń zabawowych. 12 szt. ławek oraz 2 szt. koszy na śmieci.

CEL OPERACJI

Celem operacji jest stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, zapewnienie w szczególności dzieciom i młodzieży z miejscowości
Jaczów oraz miejscowości sąsiednich, bezpiecznego miejsca do zabawy, rekreacji i uprawiania sportu, zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej w centrum wsi oraz
zaspokojenie potrzeb społecznych jej mieszkańców.