Obraz przedstawiający Wójt gminy

Wójt Gminy Jerzmanowa - Lesław Golba

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - magister historii. Ukończył studia podyplomowe w Kaliszu z zarządzania - Menadżer Oświaty.  Mieszkaniec Gminy Jerzmanowa od 1980 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej w latach 1997-2008. Radny i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego w latach 2006-2010. Wójt Gminy Jerzmanowa od 2010 r.