2023-05-25

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji dla mieszkańców gminy Jerzmanowa już od 1 czerwca 2023 r.

Ze świadczeń gwarantowanych może skorzystać każdy mieszkaniec gminy Jerzmanowa, który w dniu rozpoczęcia korzystania z gwarantowanych świadczeń w zakresie rehabilitacji ukończył 40 rok życia i posiada...