Od 16 czerwca w gminach można składać wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, ale odmowa już tak.

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Już od 16 czerwca uprawnione rodziny będą mogły złożyć w swojej gminie wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu.

- Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln dzieci - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Może upoważnić do tego swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy (lub wskazaną przez niego osobę). Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Szczegółowych informacji w sprawie Kary Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Spółdzielcza 2A, tel. 76 833 60 55 lub na stronie internetowej 

www.rodzina.gov.pl