• 29/05/2020

  Zdalna Szkoła +

  czytaj
 • 09/04/2020

  Program Zdalna Szkoła

  czytaj
 • 04/04/2019

  „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Jerzmanowej”

  „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Jerzmanowej” zadanie realizowane w ramach: Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obsza...

  czytaj
 • 19/03/2019

  „E – usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa”

  OPIS PROJEKTUProjekt „E – usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” realizowany będzie przez Gminę Jerzmanowa w Urzędzie Gminy Jerzmanowa. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Gminy Jerzmanowa dostępu do szerokie...

  czytaj