• 23/06/2020

  „Zdalna Szkoła +” - podpisanie umowy

  W dniu 17.06.2020 roku Gmina Jerzmanowa podpisała umowę na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie ...

 • 03/06/2020

  „Zdalna Szkoła +” w Gminie Jerzmanowa”

  „Zdalna Szkoła +” w Gminie Jerzmanowa” Koszt całkowity: 34.999,92PLN Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Montaż finansowy: Całkowita wartość projektu tj. 34.999,92PLN to środki finansowane z budżetu UE Projekt współf...

 • 29/05/2020

  Program Zdalna Szkoła +

  Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że w związku z naborem, który ruszył w piątek 15 maja 2020 r. na dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego wspomagającego zdalne nauczanie gmina Jerzmanowa otrzymała dofinansowanie na zakup kolejnej partii sprzę...