• 16/09/2020

  Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) o...

  czytaj
 • 27/12/2017

  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2020

  Uchwała Nr XLVI/308/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2020.

  czytaj
 • 31/08/2017

  Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

  W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jerzmanowa ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków  – zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmina...

  czytaj