2020-04-16

Komunikat Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie maseczek ochronnych

Drodzy Mieszkańcy ! W związku z wprowadzeniem w Polsce od 16 kwietnia br. obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej, podjęliśmy wcześniej działania mające na celu zakup maseczek...

2020-03-23

Koronawirus: jak bezpiecznie wybrać się do lasu w czasie epidemii?

Nadzwyczajne środki wprowadzone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, zwłaszcza zalecenie maksymalnej izolacji społecznej („zostań w domu"), sprawiły między innymi,...

2020-03-18

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiat Głogowski informuje, że z uwagi na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną wprowadza działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 w zakresie funkcjonowania punktów...

2020-03-16

Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Szanowni mieszkańcy ! W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jerzmanowa oraz pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowa, od dnia 16 marca 2020 r. do od...

2020-03-12

Komunikat Wójta Gminy Jerzmanowa

Szanowni mieszkańcy ! W związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemicznego związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracam się do mieszkań...

2020-03-12

Wszystkie kursy gminnych przewozów pasażerskich zawieszone

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu placówek oświatowych, instytucji kultury, odwołaniu imprez masowyc...

2020-03-09

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych ...

2020-02-28

Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemiologicznego

Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemiologicznego przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia k...