Powiat Głogowski informuje, że z uwagi na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną wprowadza działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie Powiatu Głogowskiego w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Komunikatem w związku z zagrożeniem koronawirusem” podjęto decyzję o wykonywaniu zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w formie udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. przez telefon. 

Link do komunikatu: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html