2024-03-15

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie - Etap VI”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków NAZWA ZADANIA: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowi...

2024-03-15

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków NAZWA ZADANIA: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie OKRES...

2024-03-15

Kolejne umowy dotacyjne podpisane !

14 marca br. zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Jerzmanowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lesława Golbę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Surga, a Parafią Rzymskokatolicką pw. Święt...

2024-03-15

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW „Remont pokrycia dachowego na zabytkowym budynku stodoły w miejscowości Potoczek”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków NAZWA ZADANIA: Remont pokrycia dachowego na zabytkowym budynku stodoły w miejscowości Potoczek OKRES REALIZACJI INWESTYCJI: do 12mc NAZWA WSPARCIA: Rządowy Program...

2024-03-15

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW „Remont elewacji i zespołu wejścia głównego budynku kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurowicach”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków NAZWA ZADANIA: Remont elewacji i zespołu wejścia głównego budynku kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurowicach OKRES REALIZACJI INWESTYCJI: do ...

2024-03-15

Podpisaliśmy dwie umowy dotacji !

7 marca 2024 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Jerzmanowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lesława Golbę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Surga, a Parafią Rzymskokatolicką pw....

2024-03-15

PROJEKTY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstw Krajowego.  Jest to be...

2024-01-23

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 7 ust. 7  i 8 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionych Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopad...

2024-01-23

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 7 ust. 7  i 8 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionych Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 list...

2024-01-23

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 7 ust. 7  i 8 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionych Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listop...