2020-04-23

Podpisanie umowy na powierzenie grantu

W dniu 20.04.2020 roku Gmina Jerzmanowa podpisała umowę na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego...

2020-04-09

Projekt Zdalna Szkoła

Gmina Jerzmanowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 56 950 zł ze środków zewnętrznych na realizację grantu pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Jerzmanowa” w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogóln...

2020-04-09

„Zdalna Szkoła ” w Gminie Jerzmanowa”

„Zdalna Szkoła w Gminie Jerzmanowa” Koszt całkowity: 56 950,00PLN Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Montaż finansowy:Całkowita wartość projektu tj. 56 950,00PLN to środ...