Podróżujących w okolicach Głogowa i Polkowic (woj. Dolnośląskie) swoją malowniczością urzeknie Gmina Jerzmanowa, która stanowi perłę krajobrazową uprzemysłowionego regionu miedziowego. Swoją różnorodność i malowniczość zawdzięcza Wzgórzom Dalkowskim, Wysoczyźnie Lubińskiej i Równinie Szprotawskiej, w obrębie których się zawiera. Pozostałości polodowcowe nadające charakter rzeźbie terenu utworzyły tu różnorodne formy: od pasma wzniesień i pofałdowanych pagórków do płaskich równin i dolin.

Gmina Jerzmanowa to najcieplejszy obszar na Dolnym Śląsku, charakteryzujący się najdłuższym okresem wegetacji i wysoką średnioroczną temperaturą. Bardzo dobre warunki klimatyczno - glebowe do niedawna nadawały gminie charakter rolniczy. Jednakże dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i potrzeby mieszkańców okolicznych gmin nakreśliły kierunek rozwoju, przekształcając gminę z typowo rolniczej na usługową i mieszkaniową. W sąsiedztwie Gminy Jerzmanowa znajdują się kopalnie wchodzące w skład KGHM "Polska Miedź" S.A. oraz Huta Miedzi "Głogów", które stanowią doskonałą bazę zatrudnieniową dla tutejszych mieszkańców i znaczny potencjał ekonomiczny  dla samorządu. Gmina Jerzmanowa znajduje się w czołówce najbogatszych gmin w Polsce, zajmując czołowe pozycje wśród 100 polskich gmin o największych inwestycjach w Złotej Setce Samorządów. Gospodarność władz samorządowych, dogodne warunki prawa lokalnego, dobrze rozwinięta infrastruktura ekonomiczno - społeczna  decydują o atrakcyjności inwestorskiej gminy. Na jej terenie funkcjonuje  ponad 100 niewielkich podmiotów gospodarczych świadczących szeroką gamę usług znajdujących rynek zbytu w okolicznych miejscowościach.

Wielu turystów, którzy zaplanują urlop w pobliżu Gminy Jerzmanowa i zechcą poznać nasze oferty będą zaskoczeni atrakcyjnością terenu  i różnorodnością form ciekawego spędzenia czasu. Oprócz  zabytków  turyści znajdą tu wspaniałe  tereny bogate w ciekawostki przyrodnicze i krajobrazowe. Wszystkim, którzy swój urlop silnie wiążą z wędkarstwem proponujemy wędkowanie w komercyjnych stawach w Bądzowie, obfitujących w różne gatunki ryb. Grzybiarzy zapraszają lasy otaczające wieś Gaiki, Kurów Mały i Golowice. Dla odwiedzających nas turystów bazę lokalową z komfortowym zapleczem zapewniają głogowskie i polkowickie hotele, Jerzmanowa  natomiast zaproponować może  noclegi w schronisku młodzieżowym, usytuowanym przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowej, które czynne jest   w okresie wakacyjnym w każdy dzień tygodnia  i dysponuje 22 miejscami noclegowymi.

SZLAK TURYSTYCZNY - ROWEROWY

Wycieczkę po Gminie Jerzmanowa proponujemy rozpocząć z Głogowa do Kurowic, poprzez Łagoszów Mały i Maniów do Jerzmanowej, Bądzowa, Kurowa Małego, Jaczowa i z powrotem do Głogowa.

KUROWICE

Powstanie wsi datuje się na rok 1580. W jej centrum  usytuowany jest kościół Trzech Krzyży,  w pobliżu którego znajduje się  duża rzeźba barokowa. Uwagę turysty na pewno zwróci  szereg dobrze zachowanych detali architektonicznych w postaci bram wejściowych i ogrodzeń. Z Kurowic proponujemy wycieczkę w kierunku Jerzmanowej, omijając Łagoszów Mały i Maniów.

Łagoszów Mały  swoje powstanie datuje na wiek XVI, kiedy stanowił niewielką osadę bez wyraźnie zarysowanych granic. Wcześniej,  w wieku XIV jego ziemie należały do  biskupstwa  wrocławskiego. Druga  z wymienionych wsi - Maniów powstała w  pierwszej połowie XIV wieku, a jej właścicielami ziemskimi byli ówcześni mieszczanie. Obecnie jest to niewielka miejscowość, w której różnobarwne wzgórza oplecione lasami tworzą swoisty mikroklimat i atmosferę ciszy i ostoi. Zachęca to do  relaksu i pieszych wycieczek np. do niewiele oddalonego Jakubowa - miejscowości położonej w sąsiedniej Gminie Radwanice, słynącej z przepięknych zabytków sakralnych.

JERZMANOWA

Turyści rowerowi mają do wyboru dwie drogi prowadzące  z Maniowa do Jerzmanowej. Bardziej stroma i pagórkowata prowadzi  drogą  omijającą Maniów, łagodna uatrakcyjniona przepięknymi widokami okolicznej panoramy prowadzi przez wieś, łącząc się  z mało uczęszczaną drogą kopalnianą.

Jerzmanowa druga miejscowość pod względem liczebności mieszkańców stanowi obecnie centrum usługowo - administracyjne i  od roku 1955r. jest siedzibą władz gminnych. Pierwsze wzmianki o osadzie i tutejszym kościele parafialnym pochodzą z 1366r. Jerzmanowa, o ówczesnej nazwie Hermsdorf była siedzibą rodów szlacheckich. Na przełomie wieków dosyć często zmieniała właścicieli. Według dokumentów źródłowych pierwotne miejsce wśród właścicieli zajmowała rodzina Knoblochsdorf, następnie ród von Loos, rodzina von Mutschewitz, a ostatnim w historii rządcą majątku, pomiędzy 1910 a 1930 rokiem był Graf Stanisław Hojos.  Pozostałościami architektonicznymi  sprzed wieków, które warto zobaczyć są: bardzo dobrze zachowany Kościół Filialny Wszystkich Świętych oraz zespół pałacowo - parkowy. W czasie reformacji kościół zrzeszający przez stulecie ewangelików, po wojnie 30 - letniej został przekazany katolickim duchownym. Historyczną wartość posiada również wspomniany zespół pałacowo - parkowy, którego powstanie datuje się na wiek XVIII. Jest to okazały gmach, stanowiący prawdziwą perełką architektoniczną ziemi jerzmanowskiej, a okalający go  park ze starodrzewem jest wspaniałym miejscem do niedzielnych spacerów. Wartym odwiedzenia jest taras widokowy rozciągający się na Pradolinę Głogowską Odry. Stąd widoczna jest rozległa panorama sąsiednich miejscowości i miasta Głogowa. Na tarasie znajduje się pomnik "Ludziom Ziemi" autorstwa Zbigniewa Frączkiewicza. Ta widoczna z daleka platforma granitowa stanowi, jak mówi sam twórca "skrótowe sygnały ludzkich losów i związków człowieka z ziemią".

BĄDZÓW

Aby pokazać inne urokliwe miejsca gminy musimy wycieczkowicza skierować drogą wojewódzką nr 329 z Jerzmanowej do Bądzowa. Dla miłośników zabytków mamy do zaproponowania pałac ujmujący ciekawym kształtem architektonicznym i pobudzający wyobraźnię o dawnych, pełnych przepychu czasach. Podążając w kierunku Golowic przed oczami turysty rozciągnie się panorama lasów, które wraz z Kurowem Małym stanowią duży kompleks leśny.

KURÓW MAŁY

W Kurowie Małym zmęczony trudami codziennego dnia turysta znajdzie ciszę, spokój, zachwycą go urocze doliny i wąwozy, zobaczy rozległą panoramę okolicznych miejscowości, posłucha śpiewu ptaków i pozna wiekowy i urozmaicony w kształtach drzewostan. Przebywając w  lasach okalających Kurów Mały dostrzec można różne gatunki zwierząt: jelenia, dzika, sarnę, borsuka, lisa, zająca a przy odrobinie szczęścia, w leśnej głuszy poobserwować  można bażanty i kuropatwy. W bardzo bliskim sąsiedztwie Kurowa Małego znajduje się Rezerwat Przyrody "Uroczysko Obiszów", który urzeka pięknem i spokojem, stając się wspaniałym miejscem wypoczynku i celem weekendowych wycieczek.

Przez Kurów Mały wiedzie także Szlak Polskiej Miedzi prowadzący z Głogowa, przez Jaczów, Grodowiec do Polkowic. Szczególnie godną polecenia jest wycieczka do Grodowca, gdzie znajduje się ośrodek kultu Maryjnego Sanktuarium Matki Boskiej Grodowieckiej.

JACZÓW

Podążając szlakiem rowerowym w kierunku Głogowa odwiedzić można Jaczów.  Ze  źródłowych materiałów wynika, że jest to najstarsza wieś w Gminie Jerzmanowa. Pierwsze ślady osadnictwa wskazują na zasiedlenie terenu przez plemię Dziadoszan, którzy znaleźli tu korzystne warunki glebowe. Na rozwój osady miało wpływ bliskie sąsiedztwo z Głogowem, jednym  z największych  ówczesnych ośrodków miejskich na Śląsku. Jaczów to miejsce owiane historią, które stało się    m. in.  miejscem podpisania przez Francuzów kapitulacji głogowskiej twierdzy po rosyjsko - pruskim oblężeniu w roku 1814.

Dla turysty  ogromną wartość poznawczą będzie miał gotycki Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza wraz ze swoim zabytkowym ołtarzem i przepięknymi witrażami.