• 01/04/2021

    Dofinansowanie dla projektu

    Gmina Jerzmanowa informuje, iż dobiega końca realizacja projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.1 Zapewnie...