Obraz przedstawiający Kontakt


Urząd Gminy Jerzmanowa

Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

tel. 76 831 21 21, fax. 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej: /xo4868ilgy/skrytka

adres do eDoręczeń: AE:PL-84138-14659-ETFST-28Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:15 do 15:15
środa w godzinach od 7:15 do 16:15
piątek w godzinach od 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów

Sekretariat - tel. 76 836 55 31, e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
Sekretarz Gminy - tel. 76 836 55 33, e-mail: w.szpilewicz@jerzmanowa.com.pl
Skarbnik Gminy - tel. 76 837 36 09, e-mail: a.surga@jerzmanowa.com.pl

Referat Finansów i Planowania:

Kierownik referatu - tel. 76 837 36 10
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - tel. 76 837 36 08
Stanowisko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 36 07
Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 837 36 06
Stanowisko ds. księgowości podatkowej - tel. 76 836 55 41
Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 76 837 36 08

Referat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg:

Kierownik referatu - tel. 76 836 55 34
Stanowisko ds. zarządu dróg - tel. 76 836 55 37
Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów - tel. 76 836 55 43

Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy:

Kierownik Referatu - tel. 76 83736 16
Stanowisko ds. zamówień publicznych - tel. 76 836 55 48
Stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych - tel. 76 837 36 15

Dział Podatków i Opłat:

Stanowisko ds. podatków i opłat osób fizycznych - tel. 76 837 36 12
Stanowisko ds. podatków i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13

Dział Organizacji i Kadr:

Stanowisko ds. organizacyjnych i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31
Stanowisko ds. kadr - tel. 76 836 55 44
Stanowisko ds. obsługi interesantów - tel. 76 837 36 03
Stanowisko ds. archiwum zakładowego - tel. 76 836 55 40

Dział Ewidencji Ludności i Obsługi Rady Gminy:

Stanowisko ds. obywatelskich - tel. 76 836 55 30
Stanowisko ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35

Dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 49
Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 836 55 38

Dział Oświaty i Współpracy:

Stanowisko ds. oświaty - 76 836 55 46
Stanowisko ds. współpracy - 76 836 55 39

Dział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego:

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - tel. 76 836 55 36
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - tel. 76 836 55 45

Dział Komunikacji Społecznej i Promocji:

Stanowisko ds. komunikacji społecznej, promocji i współpracy z organizacjami pożytku publicznego - tel. 76 836 55 40
Stanowisko ds. promocji pałacu - tel. 76 836 55 40

Starszy informatyk - tel. 76 837 36 04
Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 76 836 55 42
 

Rachunki bankowe:
Wpłaty podatków i opłat - Bank Spółdzielczy w Głogowie 59 86460008 0000 0600 1906 0002
Wadia przetargowe - Bank Spółdzielczy w Głogowie 48  86460008 0000 0600 1906 0006
 
Numery identyfikacyjne Urzędu Gminy Jerzmanowa
NIP: 693 10 04 813
REGON: 000542043

Numer JST z systemu TERYT: 0203032
 
Numery identyfikacyjne Gminy Jerzmanowa
NIP: 693 19 40 524
REGON: 390647340