Urząd Gminy Jerzmanowa

Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

tel. 76 831 21 21, fax. 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej: /xo4868ilgy/skrytka