• 14/09/2020

  Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni ścieków w Głogowie

  Nazwa zadania: „Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni ścieków w Głogowie” Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu...

  czytaj
 • 08/05/2019

  Zagospodarowanie parku w Jerzmanowej – etap I

  Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nazwa zadania:Zagospodarowanie parku w Jerzmanowej – etap I Wartość ogólna przedsięwzięcia:748 628,00 zł Wysokość oraz forma dofinansowania ze środ...

  czytaj