Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nazwa zadania:Zagospodarowanie parku w Jerzmanowej – etap I

Wartość ogólna przedsięwzięcia:748 628,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:272 700,00 zł dotacja

www.wfosigw.wroclaw.pl