PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY JERZMANOWA

  asolutorium dla Wojta

W dniu 12 czerwca 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Jerzmanowej odbyła się X Sesja Rady Gminy Jerzmanowa. Na sesji radni podjęli uchwały o udzieleniu wotum zaufania oraz udzieleniu absolutorium za 2018 r. Wójtowi Gminy Jerzmanowa Lesławowi Golbie.

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się XI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

21 czerwca Urząd Gminy Jerzmanowa będzie nieczynny

21 czerwca Urząd Gminy Jerzmanowa będzie nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 10 czerwca 2019 r. dzień 21 czerwca 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy.

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się X sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zmianami ), Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy, wystąpił do Rady Gminy w Jerzmanowej o dokonanie wyboru ławników do:
- Sądu Okręgowego w Legnicy – 1 ławnik,
- Sądu Rejonowego w Głogowie – 1 ławnik.

Raport o stanie Gminy Jerzmanowa za 2018 rok

OBCHODY 30. ROCZNICY WYBORÓW CZERWCOWYCH

<