PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Jerzmanowa

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Jerzmanowa

W 2018 roku Gmina Jerzmanowa przystąpiła do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy ECO-ART w miesiącach lipiec-sierpień 2018 r.

Stypendia edukacyjne

Stypendia edukacyjne

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że wnioski na stypendia edukacyjne (naukowe i artystyczne) należy składać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Dożynki Gminy Jerzmanowa 2018

Obieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam Mieszkańców Gaików, Potoczka, Zofiówki, Bądzowa i Jerzmanowej, że w związku z pożarem składowiska odpadów w Jakubowie (gmina Radwanice) wystosowane zostało pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy - treść pisma w załączeniu.

Lesław Golba

Wójt Gminy Jerzmanowa

Przerwa w dostawie wody pitnej

Przerwa w dostawie wody pitnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej zawiadamia, że w dniu 13.08.2018 od godziny 2200 do godziny 0600 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do odbiorców z powodu modernizacji Hydroforni w Jakubowie.

Brak zasilania wody pitnej dotyczy miejscowości:

- Jerzmanowa, Kurów Mały, Maniów.

Gmina Jerzmanowa utworzy klub seniora

Gmina Jerzmanowa utworzy klub seniora

Zadanie pn. „Zakup  wyposażenia i organizacja Klubu Seniora”  stało się realne  za sprawą  Programu  Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020, z którego  Gmina Jerzmanowa  otrzyma  środki w wysokości 25.000 zł. 

Wysokie 26. miejsce Jerzmanowej

Wysokie 26. miejsce Jerzmanowej

W opublikowanym niedawno Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, gmina Jerzmanowa znalazła się na wysokim 26. miejscu na 1559 gmin wiejskich w Polsce.

<