Czcionka
Gmina Jerzmanowa
Herb Gminy Jerzmanowa
AKTUALNOŚCI
Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

2020-05-21

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w sto...

Zostań naszym partnerem – nabór otwarty partnera projektu

2020-05-15

Zostań naszym partnerem – nabór otwarty partnera projektu

Gmina Jerzmanowa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ar...

E-aktywni online

2020-05-13

E-aktywni online

Informujemy, że kontynuowany jest projekt "E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY JERZMANOWA". Szkolenia odbywają się w formie on-line. To już ostatnia szansa na uczestnictwo w szkoleniu z tematu "MOJE FINANSE I ...

ODWIEDŹ RÓWNIEŻ
GMINA JERZMANOWA
NASI PARTNERZY