PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Stypendia edukacyjne

Stypendia edukacyjne

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że wnioski na stypendia edukacyjne (naukowe i artystyczne) należy składać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi interesantów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na terenie Gminy Głogów oraz budowa rurociągu tłocznego z Gminy Jerzmanowa”.

Dokumenty do przetargu pobrać można ze strony BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej - TUTAJ  (link do przetargu: http://zgk.jerzmanowa.com.pl/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-4 ).

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zatwierdził ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowa na okres 3 lat.

Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba

III Letni Rajd Powiatowy

III Letni Rajd Powiatowy

Szanowni mieszkańcy, informuję, że Powiat Głogowski organizuje kolejny „III Letni Rajd Powiatowy”, który odbędzie się 1 lipca 2018 r. na terenie powiatu głogowskiego, w tym Gminy Jerzmanowa.  W imprezie wezmą udział drużyny samochodowe złożone z dwóch osób, przewidywana liczba drużyn 20.
Zachęcamy do udziału w Rajdzie.

<