PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Jerzmanowa

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Jerzmanowa

W 2018 roku Gmina Jerzmanowa przystąpiła do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy ECO-ART w miesiącach lipiec-sierpień 2018 r.

Stypendia edukacyjne

Stypendia edukacyjne

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że wnioski na stypendia edukacyjne (naukowe i artystyczne) należy składać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Jerzmanowa zaprasza do składania ofert dotyczących: "Świadczenia usług przewozowych w ramach gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jerzmanowa - na liniach komunikacyjnych nr I oraz nr II".

Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się LV sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Zwiedzamy razem ze Smardzowem

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi interesantów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na terenie Gminy Głogów oraz budowa rurociągu tłocznego z Gminy Jerzmanowa”.

Dokumenty do przetargu pobrać można ze strony BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej - TUTAJ  (link do przetargu: http://zgk.jerzmanowa.com.pl/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-4 ).

 

<