PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jerzmanowa - PRZYPOMNIENIE

 
 
Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w najbliższą niedzielę - 24 lutego 2019 r. Zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Jerzmanowa w okręgu wyborczym nr 7 w Jaczowie.

Bezpłatne porady psychologa

Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny

Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej. Wniosek do pobrania ze strony www.gopsjerzmanowa.pl w zakładce: druki do pobrania.

Szkolenie "Jak opiekować się osobą starszą w domu?"

Finał „Słodkiej Julki”

Finał „Słodkiej Julki”

W ubiegły piątek 15 lutego w sali im. J. Wyżykowskiego w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. miała miejsce konferencja podsumowująca kampanię społeczno – edukacyjną „Słodka Julka” . Projekt realizowany przez wiele tygodni pozwolił wziąć udział 7500 dzieciom, z czego 3000 poddać badaniom pod kątem wczesnego wykrywania cukrzycy. Przeszkolono także ponad 500 nauczycieli. Podczas konferencji podsumowano działania i podziękowano wszystkim zaangażowanym w realizację projektu w tym Wójtowi Gminy Jerzmanowa Lesławowi Golbie.

AKTUALIZACJA INFORMACJI DOT. DOFINANSOWANIA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

AKTUALIZACJA INFORMACJI DOT. DOFINANSOWANIA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W związku z wydłużeniem terminu złożenia wniosków o dofinansowanie projektu grantowego pn.: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, Wójt Gminy Jerzmanowa przekazuje informacje  dla mieszkańców zainteresowanych wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Jerzmanowa, obręb 003 Jaczów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 663/8 AM 2, o pow. 0,0143 ha.

<