Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu.

Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego posiada jedynie postać elektroniczną.

Pracownik punktu potwierdzającego realizuje następujące zadania:

•    Potwierdzenia profilu zaufanego.
•    Przedłużenie ważności profilu zaufanego.
•    Unieważnienie profilu zaufanego.


Profil zaufany i podpis zaufany - informacje