2022-04-15

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W dniu 13.04.2022 roku na zadanie „Przebudowa ulicy Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolna w miejscowości Jaczów” został ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj....

2022-01-19

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W dniu 18.01.2022 roku na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie Małym wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” został ogłoszony przetarg - tryb podstawowy art. 275 pkt ...

2021-11-18

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W dniu 17 listopada 2021 roku Gmina Jerzmanowa otrzymała promesy wstępne w związku ze złożonymi w dniu 29 lipca 2021 roku wnioskami o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ł...

2021-10-25

PIERWSZE DUŻE PIENIĄDZE Z POLSKIEGO ŁADU NA INWESTYCJE W GMINIE JERZMANOWA !

25 października w wyniku rozstrzygniętej 1 edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminie Jerzmanowa przyznano 9 500 000 zł. Pozyskane dofinansowanie zost...