2020-09-22

MALUCH+ 2020: podpisanie umowy

W dniu 22.09.2020 roku Gmina Jerzmanowa podpisała umowę na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do l...

2020-07-24

Żłobek w Jaczowie gotowy !

Budowa żłobka w Jaczowie dobiegła już końca. Obecnie trwa wyposażanie obiektu. Żłobek będzie pierwszą tego typu placówką w gminie Jerzmanowa i przez to bardzo oczekiwaną przez mieszkańców. Jego uru...

2020-03-09

Dotacja w ramach programu MALUCH+ 2020

Gmina Jerzmanowa uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020 - moduł 2 w wysokoś...