Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemiologicznego przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz informacje dla osób powracających krajów dotkniętych epidemią koronawirusem SARS-CoV-2.