Szanowni mieszkańcy !

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jerzmanowa oraz pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowa, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania urząd będzie działał w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięty dla dostępu interesantów.

Sprawy urzędowe rozpatrywane są wyłącznie:

  • telefonicznie - tel. 76 831 21 21;
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@jerzmanowa.com.pl;
  • poprzez platformę ePUAP: /xo4868ilgy/skrytka
  • za pośrednictwem korespondencji pocztowej.
  • niezbędne opłaty prosimy uiszczać elektronicznie za pośrednictwem banku.

Podatek płacimy na konto wskazane w decyzji lub na ogólny rachunek bankowy urzędu – 59 86460008 0000 0600 1906 0002, z którego wpłata ta zostanie przeksięgowana na właściwe konto podatkowe.

Wprowadza się zmianę organizacji pracy na stanowisku ds. obywatelskich poprzez załatwianie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

  • telefonicznie,
  • drogą elektroniczną,
  • poprzez platformę ePUAP: /xo4868ilgy/skrytka
  • składanie wniosków w wersji papierowej.

Bezpośrednio, czyli przychodząc do urzędu, załatwiane będą tylko sprawy pilne (zameldowanie, wymeldowanie, odbiór dowodu osobistego) po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem ds. obywatelskich: 76/836-55-30