OPIS PROJEKTU
Projekt „E – usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” realizowany będzie przez Gminę Jerzmanowa w Urzędzie Gminy Jerzmanowa. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Gminy Jerzmanowa dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

CELE
Dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

  • wzrost liczby usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Jerzmanowa dostępnych drogą elektroniczną poprzez udostępnienie na ePUAP 20 usług publicznych o 3. stopniu e-dojrzałości – dwustronna interakcja oraz 6 usług publicznych o 4. stopniu e-dojrzałości – transakcja;
  • zwiększenie stopnia cyfryzacji i udoskonalenie procesów realizowanych w Urzędzie Gminy Jerzmanowa poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów i BIP;
  • udostępnienie klientom wysokiej jakości usług w zakresie podatków poprzez integrację systemów wewnętrznych Urzędu Gminy Jerzmanowa z portalem podatkowym mieszkańca (utworzenie sfery publicznej dla klientów);
  • zwiększenie poziomu dostępności do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez uruchomienie w Urzędzie Gminy Jerzmanowa punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.


PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiot projektu odzwierciedlają główne zadania: uruchomienie usług finansowych, uruchomienie systemu elektronicznego obiegu i BIP oraz utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych ePUAP. 
W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy krajowej ePUAP.

Projekt zapewni interoperacyjność systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba spraw załatwianych elektronicznie przez głównych interesariuszy e-usług – obywateli i przedsiębiorców z obszaru gminy Jerzmanowa.