„Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Modła"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi


Całkowita wartość Projektu: 1 824 544,71 zł
Wartość dofinansowania: 450 000,00 zł
Okres realizacji: 2010-2011
Beneficjent projektu: Gmina Jerzmanowa


OPIS PROJEKTU

Inwestycja polegała na budowie świetlicy wiejskiej we wsi Modła w Gminie Jerzmanowa oraz na zagospodarowaniu przestrzeni, budowie boiska i placu zabaw. Budowa świetlicy
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przyczyniła się do stworzenia warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, nawiązywania platform współpracy, rozwoju
formalnych grup lokalnych, zagospodarowania wolnej przestrzeni publicznej na terenie wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych jej mieszkańców. Infrastruktura towarzysząca
zapewniła w szczególności dzieciom i młodzieży bezpiecznego miejsca do zabawy, rekreacji i uprawiania sportu.

Wybudowany budynek świetlicy jest jednokondygnacyjny, parterowy oraz niepodpiwniczony.

Wejście na teren działki przewidziano od strony południowo-wschodniej. Na terenie inwestycji, przy wybudowanej świetlicy mieści się płac zabaw dla dzieci, boisko
wielofunkcyjne, chodniki oraz place. Boisko posiada nawierzchnię ze sztucznej trawy o gęstości włókna pozwalającej na grę w koszykówkę oraz piłkę ręczną. Plac zabaw
o nawierzchni naturalnej - piasek. Komunikacja na terenie działki odbywa się dzięki chodnikom z kostki betonowej gr. 6 cm.

Budynek świetlicy przeznaczony jest na potrzeby mieszkańców wsi. W budynku planowane są spotkania, zajęcia gospodyń wiejskich, zajęcia klubowe, plastyczne oraz imprezy środowiskowe. W obiekcie zaprojektowano dużą salę spotkań, umożliwiającą zebranie jednocześnie do 50 osób oraz drugą mniejszą. Dodatkowo w budynku przewidziano pomieszczenia: sanitariaty, szatnię, pomieszczenie biurowe, magazynowe, kuchnia.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i sanitariaty).
Zakończona inwestycja posiada następującą charakterystykę:

 • powierzchnia zabudowy budynku - 600,50m2;
 • powierzchnia użytkowa budynku - 409.20m2;
 • kubatura budynku - 1389,50m3;
 • chodniki i place utwardzone - 1792.0m2;
 • boiska - 720.0m2;
 • plac zabaw - 700,0m2.

CEL OPERACJI
Celem operacji jest stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, nawiązywania platform współpracy, rozwoju formalnych grup lokalnych,
zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej na terenie wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych jej mieszkańców; zapewnienie. w szczególności dzieciom i młodzieży z miejscowości Modła a także z miejscowości sąsiednich, bezpiecznego miejsca do zabawy, rekreacji i uprawiania sportu. 

Realizacja operacji jest zgodna z celem ogólnym i celem szczegółowym LSR. Cel ogólny nr 3 brzmi: „Aktywne i zintegrowane środowisko lokalne i regionalne". Cel szczegółowy nr 3.2 brzmi .Wzrost aktywności lokalnych środowisk".

KATEGORIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

 • Roboty budowlane.
  • Roboty ziemne.
  • Fundamenty.
  • Mury fundamentowe i ich izolacje.
  • ściany i nadproźa.
  • Konstrukcja wieńców.
  • Konstrukcja dachu, pokrycie, obróbki blacharskie i odwodnienie.
  • Posadzki i nawierzchnie tarasów.
  • Stolarka okienna i drzwiowa.
  • Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie, elementy wykończenia
  • Tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie.
  • Wyposażenie dodatkowe
  • Zagospodarowanie terenu, chodniki, place.
  • Boisko.
  • Plac zabaw.
 • Branża sanitarna.
  • Przyłącza wod.- kan.
  • Instalacja wod. - kan., wentylacji i klimatyzacji.
 • Branża elektryczna.
  • Instalacja elektryczna wewnętrzna i oświetlenie terenu.
  • Oświetlenie terenu.