"Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Maniów"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich* w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi" oś 3 PROW 2007 - 2013 


Całkowita wartość Projektu: 1 595 574.38 zł

Wartość dofinansowania: 479 324,00 zł

Okres realizacji: 2011 -2012

Beneficjent projektu: Gmina Jerzmanowa


OPIS PROJEKTU

Inwestycja polegała na budowie świetlicy wiejskiej we wsi Maniów w Gminie Jerzmanowa oraz na zagospodarowaniu przestrzeni, budowie boiska i placu zabaw.
Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przyczyniła się do stworzenia warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, nawiązywania platform
współpracy, rozwoju formalnych grup lokalnych, zagospodarowania wolnej przestrzeni publicznej na terenie wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych jej mieszkańców.
Infrastruktura towarzysząca zapewniła w szczególności dzieciom i młodzieży z miejscowości Maniów, a także z miejscowości sąsiednich bezpiecznego miejsca do
zabawy, rekreacji i uprawiania sportu.

Wybudowany budynek świetlicy jest jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony. Na terenie inwestycji, przy wybudowanej świetlicy mieści się plac zabaw dla dzieci,
boisko wielofunkcyjne, chodniki oraz place. Boisko posiada nawierzchnię ze sztucznej trawy o gęstości włókna pozwalającej na grę w koszykówkę oraz piłkę ręczną. Plac
zabaw o nawierzchni naturalnej - piasek. Komunikacja na terenie działki odbywa się dzięki chodnikom z kostki betonowej gr. 6 cm.

Budynek świetlicy przeznaczony jest na potrzeby mieszkańców wsi. W budynku planowane są spotkania, zajęcia gospodyń wiejskich, zajęcia klubowe, plastyczne oraz
imprezy środowiskowe. W obiekcie zaprojektowano dużą salę spotkań, umożliwiającą zebranie jednocześnie do 50 osób oraz drugą mniejszą. Dodatkowo w budynku
przewidziano pomieszczenia: sanitariaty, szatnię, pomieszczenie biurowe, magazynowe, kuchnię.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i sanitariaty).

Zakończona inwestycja posiada następującą charakterystykę:

 1. powierzchnia zabudowy budynku - 545,90 m2;
 2. powierzchnia użytkowa budynku409.20 nr';
 3. kubatura budynku - 1389,50m3;
 4. zagospodarowanie terenu, chodniki i place - 772,28 m2;
 5. boiska - 640.00 m2;
 6. 0 plac zabaw - 224,40 m7.

CEL OPERACJI

Celem operacji jest stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, nawiązywania platform współpracy, rozwoju formalnych grup lokalnych,
zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej na terenie wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych jej mieszkańców; zapewnienie, w szczególności dzieciom
i młodzieży z miejscowości Maniów a także z miejscowości sąsiednich, bezpiecznego miejsca do zabawy, rekreacji i uprawiania sportu.

ZAKRES PRAC WYKONANYCH W RAMACH OPERACJI

W ramach realizacji I etapu operacji zostały wykonane następujące prace:

 1. Budowa sieci wodociągowej do świetlicy wiejskiej w Maniowie - koszty
  niekwalifikowane.
 2. Roboty ziemne.
 3. Fundamenty.
 4. Mury fundamentowe i ich izolacje.
 5. Ściany i nadproźa.
 6. Konstrukcja wieńców.
 7. Konstrukcja dachu, pokrycie, obróbki blacharskie i odwodnienie.
 8. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.
 9. Przyłącze wodociągowe.
 10. Instalacja wyrównawcza.

W ramach realizacji końcowego etapu operacji zostały wykonane następujące
prace:

 1. Posadzki i nawierzchnie tarasów.
 2. Stolarka okienna i drzwiowa.
 3. Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie, elementy wykończenia.
 4. Tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie.
 5. Wyposażenie dodatkowe.
 6. Zagospodarowanie terenu, chodniki, place.
 7. Boisko.
 8. Plac zabaw.
 9. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
  10.Instalacja kanalizacji.
 10. Instalacja zimnej i ciepłej wody.
 11. Instalacja gazowa.
 12. Linia kablowa nn zasilająca zalicznikowa i tablica RG.
 13. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych.
 14. Instalacja zasilania grzejników konwektorowych.
 15. Instalacja odgromowa.
 16. Oświetlenie terenu.