Beneficjent – Gmina Jerzmanowa, ogłasza przeprowadzenie pierwszej rekrutacji uzupełniającej na listę rezerwowych gospodarstw domowych do Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w dniach od 14.12.2015 r. do 18.12.2015 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Jerzmanowa, parter, ul. Lipowa 4 w godzinach 7:15 – 15:15.

Formularze do pobrania:

Urząd Gminy Jerzmanowa, pok. nr 302 przy ul. Lipowej 4, GOPS w Jerzmanowej przy ul. Głogowskiej 7


Załączniki: