W związku z zakończoną rekrutacją uzupełniającą na listę rezerwowych gospodarstw domowych do Projektu informujemy, iż w terminie od dnia 14.12.2015 r. do dnia 18.12.2015 r. wpłynęły 4 formularze.

Na posiedzeniu, w którym uczestniczyli Koordynator Projektu i Opiekun Serwisowy w dniu 21.12.2015 r. zatwierdzono listę osób, które zakwalifikowały się na listę rezerwowych gospodarstw domowych oraz utworzono ostateczną listę rezerwowych gospodarstw domowych.