Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa przy ul. Głogowskiej 7 zostały podpisane z Beneficjentami Ostatecznymi umowy użyczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa".