Gmina Jerzmanowa już drugi rok realizuje Projekt pn.:"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa".

W związku z realizowanymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa działaniami informacyjno - promocyjnymi, dzieci z grupy docelowej beneficjentów ostatecznych - biorące udział w naszym Projekcie (po jednym w gospodarstwie domowym) otrzymały artykuły promocyjne Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W skład otrzymanego zestawu wchodzi: plecak, cztery zeszyty, piórnik, trzy długopisy, dwa ołówki, zakreślacz 5-kolorowy, linijka, pendrive oraz dwie opaski odblaskowe. Zestawy zostały rozdysponowane wśród dzieci biorących udział w Projekcie i wykorzystywane są przede wszystkim do celów szkolnych.