Dzień 4 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Strażaka.

W tym dniu Kościół katolicki wspomina św. Floriana – patrona m.in. strażaków, hutników, piekarzy i garncarzy.

Z tej okazji pragnę złożyć wszystkim strażakom i hutnikom oraz piekarzom z terenu Gminy Jerzmanowa życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym.

Niech św. Florian ma Was w opiece !


Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba