Wójt Gminy Jerzmanowa oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej zapraszają wszystkie osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo z terenu Gminy Jerzmanowa zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Klubu Senior + w Maniowie.

Zgłoszenia przyjmowane są siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7.

Planowane rozpoczęcie działań od lutego 2020 r. Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej - tel. 076 833 60 50.