Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych dostępny jest na stronie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w zakładce HARMONOGRAMY oraz pod linkiem:

https://zgzm.pl/harmonogram-jerzmanowa/