Urząd Gminy Jerzmanowa informuje, iż rozpoczęto proces opracowywania aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Maniów na lata 2024 - 2033. Dokument powstaje w wyniku oddolnej inicjatywy Grupy odnowy Wsi, która utworzyła się w Maniowie. Liderem Grupy  Odnowy Wsi Maniów jest Sołtys Sołectwa Maniów Pani Małgorzata Wajdzik. 

Zachęcamy mieszkańców Maniowa do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane do opracowania aktualnego dokumentu. Ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej (Link do ankiety). Wersja papierowa dostępna będzie również w Świetlicy Wiejskiej w Maniowie 32 oraz w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 (pokój nr 104, parter).

Badanie będzie trwało do 20 czerwca 2024 r.