Z okazji zbliżającego się  Dnia Górnika i Święta Patronki Górniczego Stanu – Świętej Barbary składamy wszystkim pracownikom i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie życzymy wszystkim górnikom, aby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych towarzyszyło Wam zawsze poczucie bezpieczeństwa i pewność dnia jutrzejszego.

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”


Wójt Gminy Jerzmanowa 

Lesław Golba


Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa

Tadeusz Kozakowski