Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.