Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach. Zauważyć jednak można powolny ale systematyczny wzrost świadomości zagrożeń występujących podczas prac rolniczych , W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP w rolnictwie. Konkurs polega na rozwiązaniu krzyżówki. Odpowiednio ułożone litery wg. poniższego wzoru utworzą hasło , które należy przesłać wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres: polkowice@krus.gov.pl w terminie do 31 maja 2022r. ? Hasło należy utworzyć z liter w następującej kolejności cyfr z krzyżówki:3-9-16-19-9_1-14-9.Dwie wylosowane osoby które nadeślą poprawne hasło zostaną nagrodzone szlifierką kątową oraz zestawem narzędzi ufundowanymi przez KRUS OR we Wrocławiu. W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI!