Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej informuje, że zgodnie z podjętą UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY JERZMANOWA z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.


Od dnia 01 czerwca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. będzie obowiązywała następująca cena:

1. Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe: gospodarstwa domowe i rolnicy, gmina i gminne jednostki organizacyjne, osoby fizyczne:


cena wody - 6,72 zł brutto
cena ścieków – 6,39 zł brutto
miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,80 zł brutto.


2. Odbiorcy wody na cele przemysłowe, przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, cele budowlane, podlewanie ogrodów przydomowych, napełnianie oczek wodnych:


cena wody - 9,60 zł brutto
cena ścieków - 9,82 zł brutto
miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,80 zł brutto.