Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, przekazuje Państwu w załączeniu ulotki dotyczące chorób zakaźnych którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych. Ulotki dotyczą m. in. chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (poz. 681), tj. błonicy, krztuśca, odry, ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis), wirusowego zapalenia wątroby typu A. Materiał został przygotowany w języku polskim i w języku ukraińskim. 

Biorąc pod uwagę trwający konflikt zbrojny na Ukrainie oraz związany z tym pobyt w naszym kraju licznej grupy uchodźców, istotnym jest, aby kontynuować działania informacyjne i edukacyjne na temat szczepień ochronnych tak, aby sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych pozostała stabilna.