Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 25 czerwca br. rozstrzygnął konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi", przyznając Gminie Jerzmanowa wsparcie na modernizację placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bądzów.

W gronie laureatów konkursu znalazło się łącznie 51 gmin z Dolnego Śląska. Przyznane dofinansowanie w wysokości 29 915 zł umożliwi modernizację miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Bądzów.

Celem programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" jest wspieranie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia w gminach. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.