Dzień Edukacji Narodowej – to święto oświaty i szkolnictwa wyższego, to wyjątkowy dzień w roku szkolnym podczas którego, składam podziękowania wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę i trud włożony w kształtowanie postaw, zachowań i umiejętności młodzieży.

Mam nadzieję, że Wasza praca z młodym pokoleniem jest źródłem satysfakcji i spełnienia. Proszę Was o cierpliwość, empatię i zrozumienie dla uczniów, dla których możecie być wzorem do naśladowania. Zachęcam także do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia własnych umiejętności.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu - polskich dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba